പ്രമേഹചികിത്സ വിരൽ തുമ്പിൽ
എപ്പോഴും എവിടെയും....
Image
ആഹാര നിയന്ത്രണം

ആഹാര നിയന്ത്രണം പ്രയാസമുള്ളതാണെങ്കിലും പ്രധാനമായ ഒന്നാണ് പ്രമേഹത്തെ സംബന്ധിച്ച് ആഹാരനിയന്ത്രണം. ഭക്ഷണത്തിന്റെ സമയക്രമവും നാം സാധാരണ കഴിക്കുന്ന ആഹാരങ്ങളും ഒന്നു പരാശോധിക്കാം. ചിലർ അതിരാവിലെ ഒരു ചായയൊ കാപ്പിയൊ കഴിക്കും.. 8 -9 മണിയാകുമ്പൊൾ പ്രാതൽ. പ്രാതലിന് ഇഡ്ഡലി, ദോശ, പുട്ട്, അപ്പം, ഉപ്പുമാവ്, പൂരി, ചപ്പാത്തി, പൊറോട്ട, പഴങ്കഞ്ഞി, തേങ്ങാചമ്മന്തി, ചട്ട്ണി പൊടി , സാമ്പാർ, മീൻകറി, ഇറച്ചിക്കറി ഇതൃാദികളിലെ പല കോംബിനേഷൻസ് . എന്തെങ്കിലും പഴങ്ങൾ/ഫ്രൂട്ട് ജൃൂസ്/ചായയൊ/ കാപ്പിയൊ. ഇതു കഴിഞ്ഞാൽ മിക്കവരും ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് ഒരു 1 - 1 1/2 മണിയാകുമ്പോൾ ഉച്ചഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും ചോറ്. സാമ്പാറ് , പുളിശ്ശേരി,മീൻ കറിയൊ  വറുത്തതൊ/ചിക്കൻ അല്ലെങ്കിൽ ബീഫ് , തോരൻ, അവിയൽ, ഇതൃാദികളിൽ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ തരം പോലെ വയറുനിറയുന്നതാണ് കണക്ക്. പിന്നെ 4 മണിക്ക് ചായ/കാപ്പി, ഉഴുന്നുവട/പരിപ്പുവട/പഴംപൊരി, ബേക്കറിവിഭവങ്ങൾ...ഇങ്ങനെ പലരീതിയിൽ മധുരങ്ങളും നാം കഴിക്കാ റുണ്ട്. ഭക്ഷണക്രമത്തിലും രീതിയിലും അളവിലും ചില പ്രധാനമാറ്റങ്ങൾ നിർബ്ബന്ധ പൂർവം ഉണ്ടാക്കണമെന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനം. ധാനൃാഹാരങ്ങളിൾ അന്നജവും പയർ വർഗ്ഗങ്ങൾ മത്സൃം മാംസം, പാൽ മുട്ട എന്നിവയിൽ മാംസൃവും എണ്ണകൾ, ബട്ടർ ചീസ്, മയൊനീസ് എന്നിവയിൽ കൊഴുപ്പും പ്രധാന ഭക്ഷൃാംശങ്ങളായി അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. പച്ചക്കറികൾ, ഇലക്കറികൾ, പഴങ്ങൾ എന്നിവയിൽ വിറ്റമിനുകൾ , ധാതുക്കൾ  (അയൺ, കൃാൽസൃം മഗ്നീഷൃം തൂടങ്ങിയവ), ഫൈബർ എന്നിവ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഇവയെല്ലാം ആവശൃമായ അളവിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണമാണാവശൃം. നിയന്ത്രിതമായ അളവിൽ കൃതൃമായ സമയത്ത് തന്നെ ഭക്ഷണം കഴിക്കേണ്ടത് പ്രമേഹ നിയന്ത്ര  ത്തിനതൃാവശൃമാണ് . ഭക്ഷണത്തിന്റെ പകുതിഭാഗം പച്ച ക്കറികളും പച്ചിലക്കറികളും പഴങ്ങളും. ബാക്കി പകുതി - ധാനൃം, കിഴങ്ങുകൾ,പാൽ, പാലുല്പ ന്നങ്ങൾ, മുട്ട, ഇറച്ചി, മീൻ,എണ്ണകൾ , പഞ്ചസാരയും മധുരങ്ങ ളും. ഇതായിരിക്കണം പൊതു സമീപനം. എണ്ണയും കൊഴുപ്പും ധാരാളമായി ചേർത്ത വിഭവങ്ങളാണ്  ഇന്നു പൊതുവെ ലഭിക്കുന്നത്. നാം നമുക്കു വേണ്ടതു മാത്രം തെരഞ്ഞെടുക്കുക. മൂന്നുനേരം ഭക്ഷണം എന്ന ക്രമം മാറ്റി, രാവിലെ 8.30 ന് പ്രാതൽ, മിഡ് മോണിംഗ്സ്നാക്ക് 11 മണിക്ക്  1.30 ന് ഉച്ചഭക്ഷണം. വൈകിട്ട് 4.30 ന് ഈവനിം സ്നാക്സ്. വൈകിട്ട് 7.30 ന് അത്താഴം.

അതിരാവിലെ ഉള്ള ചായ കൂടിയാകുമ്പോൾ ആറുനേരം. തവണകൂട്ടി അളവുകുറച്ച്. ആ വശൃത്തിനുമാത്രം. എല്ലാപ്രോഷകങ്ങളും പ്രായത്തിനനുസരിച്ചുള്ള സപ്ലിമെന്റുക ളുമടങ്ങിയ ഭക്ഷണം. നമുക്കു ജീവിക്കാനും ജോലി ചെയ്യാനും ആവശൃമായ ഊർജജം ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്നും ലഭിക്കണം. നിലനില്പിനും വളച്ചയ്കും വികാസത്തിനുമാവശൃമായ വിഭവങ്ങളും ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്നും ലഭിക്കണം.

ഊർജ്ജം കൂടുതലുള്ള, ധാനൃാഹാരങ്ങളും മധുരങ്ങളും കൊഴുപ്പുകളും നന്നേ കുറയ്ക്കണം. കാരണം അധികം വരുന്ന ഊർജ്ജം കൊഴുപ്പായി മാറുകയും ശരീരഭാരം കൂട്ടുകയും ചെയ്യും. പ്രമേഹികൾ ശരീരഭാരം കൂടിപ്പോകാതെ നോക്കണം. അളന്നു കഴിക്കാൻ നോക്കുന്നതാണ് ഉത്തമം.

ഒരു മാതൃകാ ഭക്ഷണം

1. ശീലമാണെങ്കിൽ രാവിലെ മധുരമില്ലാത്ത ഒരു കപ്പ് ചായൊ കാപ്പിയൊ

2. പ്രാതൽ -രാവിലെ 8.30 * ചെറിയഇഡ്ഡലി  2 * കിഴങ്ങും കായ്കളും ഇല്ലാത്ത സാമ്പാർ 1 കപ്പ് * ഒരു ചെറിയ ടേബിൾ സ്പൂൺ തേങ്ങാ ചമ്മന്തി. *  ഗ്രീൻപീസ് ,കോളീഫ്ളവർ,കൃാരറ്റ് ഇവ അരിഞ്ഞു പുഴുങ്ങിയത് ഒരു കപ്പ്. * വെജിറ്റബിൾ ജൃൂസ്  1 ഗ്ലാസ്

3. മിഡ് മോണിംഗ് സ്നാക്ക് -ലഘുഭക്ഷണം.      10. 30 രാവിലെ.     * ലമൺ ടീ    1     * ഒരുമുട്ടയുടെ ഒോംലറ്റ് പച്ചക്കറികൾ ചേർത്തത്.     * ബ്രഡ്ഡ്   1 പീസ്

4. ഉച്ചഭക്ഷണം   1. 30 ഉച്ച കഴിഞ്ഞ്       * ചോറ്      5 ടേബിൾ സ്പൂൺ/  എണ്ണ , എണ്ണ പുരട്ടാതെ ഉണ്ടാക്കിയ രണ്ടു ചെറിയ ചപ്പാത്തി       * പച്ചക്കറികൾ പുഴുങ്ങിയത്     1 കപ്പ്       * ഒരൂ വലിയകഷണം മത്സൃം അരപ്പു പുരട്ടി എണ്ണചേർക്കാതെ ഇലയിൽ പൊള്ളിച്ചത്.       * ഒരുചെറുപഴം       * കുടിക്കാൻ ധാരാളം മോര്.

5. ഈവനിംഗ് സ്നാക്  - വൈകിട്ട് 4 .30- 5.00      * പാലൊഴിച്ച ചായ  1      * കശവണ്ടി  4 എണ്ണം      * വെജിറ്റബിൾ സാൻഡ് വിച്ച്    (ബ്രഡ് 1 പീസ്)

6. അത്താഴം 7.30- 8.00 രാത്രി        * എണ്ണ യില്ലാതെ ചെറിയ ചപ്പാത്തി  2        * മിൻകറി/ഇറച്ചിക്കറി/വെജിററബിൾ കറി/ കൂൺകറി/പനീർകറി        * സലാഡ്        * ചെറുപഴം

അത്താഴം നേരത്തേ കഴിക്കുന്നതാണ് നല്ലതെന്നാണ് പൊതുവെ കരുതുന്നത് . ഇത് ഏകദേശം ഒരു 1600 കിലൊ കാലറി ഊർജ്ജം വരുന്ന ഭക്ഷണമാണ് . ഈ ഭക്ഷണ ക്രമത്തിന്റെ ഇടവേള ഏകദേശം 3 മണിക്കൂർ വരും. രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാര നിലവാരം വലിയ ഉയർച്ച താഴ്ച കളില്ലാതെ നിലനിലർത്താൻ ഇതു സഹായിക്കും. മരൂന്നുകളുടെ ക്രമീകരണവും ലളിത മാക്കും.

വെള്ളം ധാരാളം കുടിക്കണം. കടഞ്ഞ മോരിലും, വെജിറ്റബിൾ ജൃൂസിലും കാലറി (ഊർജ്ജം)തീരെഇല്ലെന്നുതന്നെ പറയാം. പോഷകസമൃദ്ധമാണ് പക്ഷെ കാലറി കുറവാണ് വെജിറ്റബിൾ ജൃൂസിന്.

വെജിറ്റബിൾ ജൃൂസ്

* ചെറിയ കാരറ്റ്     1 * വലയ നെല്ലിക്ക    2   (കുരു കളഞ്ഞ്) * ബീറ്റ് റൂട്ട് ചെറുത്     1/2 * നാരങ്ങ                      1/2 * ഉപ്പ് പാകത്തിന് കാരട്ടും ബീറ്റ് റൂട്ടും നെല്ലിക്കയും നന്നായി അരിഞ്ഞ് മിക്സിയിട്ട് തരംപോലെ വെള്ളമൊഴിച്ച് അടിച്ചെടുക്കുക. വെജിറ്റബിൾ ജൃൂസ് അരിക്കാനുള്ള അരിപ്പ പ്രതൃേകമായി വാങ്ങാൻ കിട്ടും; അതിൽ അരിച്ചെടുക്കുക. അരിപ്പയിൽ അവശേഷിക്കുന്നതിന്റെ പകുതി കൂടി ജൃൂസിലേക്കു ചേർക്കുക. അതിലേക്ക് നാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞു ചേർക്കുക. ആവശൃത്തിന് ഉപ്പുചേർത്ത്  നന്നായി ഇളക്കി ഗ്ലാസിലേക്കു പകർന്ന് ഉപയോഗിക്കാം. ഇത് തണുപ്പിച്ച് ശീതള പാനിയമായും ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് . സാധാരണ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണങ്ങൾ അളവിൽ കുറച്ചും തവണകൂട്ടിയും  യുക്തിപൂർവ്വം ഉപയയോഗിക്കുമ്പോൾ ആഹാര നിയന് ത്രണം മായി. ഭക്ഷണം തീരെ ഒഴിവാക്കുകയൊ ക്രമം തെറ്റിക്കഴിക്കുകയൊ ചെയ്യുന്നത് അപകടമാണ്.

"ഞങ്ങൾക്ക് പ്രമേഹമുണ്ട്, അത് നമ്മോടൊപ്പം വരും, അത് ഞങ്ങളെ തടയില്ല."
Image