പ്രമേഹചികിത്സ വിരൽ തുമ്പിൽ
എപ്പോഴും എവിടെയും....
Image
വൃായാമം

പ്രമേഹചികിത്സയിൽ വൃായാമത്തിന്റെ സ്ഥാനം വളരെ വലുതാണ്. രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയൂടെ അളവ് കുറയ്കാൻ അതു സഹായിക്കും. ഹൃദയാരോഗൃത്തന് വൃായാമം നല്ലതാണ് . രോഗപ്രതിരോധശേഷി വളർത്താൻ സഹാകമാണ് . വണ്ണംകുറയ്കുന്നതിനും മസിലിനു ശക്തി വയ്ക്കുന്നതിനും വൃായാമം വേണം. വൃായാമം സന്ധി കൾക്ക് അയവും ബലവും നൽകുന്നു. അസ്തികൾക്കു സാന്ദ്രത വർധിപ്പിക്കുകയും ഒടിവുകൾ വരാതെ കാക്കുകയും ചെയ്യും. പൊതുവെ ഉന്മേഷം തരുകയും സ്വന്തം കാരൃങ്ങൾ നോക്കാൻ പ്രാപ്തി കൂട്ടുകയും ചെയ്യും.

ഒരൂ ചുവടുവയ്പ്പ് പോലും ഗുണകരമാണ്. പ്രധാനമാണ്. നടക്കാൻ അവസരങ്ങളുണ്ടാക്കുക. കഴിയൂന്നത്ര നടക്കുക. പ്രതൃേകമായ ഒരു ചെലവും അതിനില്ല. എന്നാലും ദിവസവും കൃതൃനിഷ്ടയോടെ കൃതൃമായ അളവിൽ നിയതമായത്ര സമയം വൃായാമം ചെയ്യുന്നതാണ് സാർവത്രികമായി അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. നടക്കുക, ഓടുക, സൈക്കിൾ ചവുട്ടുക, നീന്തുക, തുടങ്ങിയ പ്രവർത്തികൾ ശരീരത്തിലെ ഒോരൊ കോശത്തെയും ഉത്തേജിപ്പിക്കുകയും പ്രവർത്തനനിരതമാക്കുകയും ചെയ്യും. കൂടുതൽ ഓക്സിജൻ ഇതിനാവശൃമായിവരും. ശ്വാസ ഗതി കൂടും. ഹൃദയമിടിപ്പു കൂടും. ഇതിനെ എയറോബിക് എക്സർസൈസ് എന്നു വിളിക്കുന്നു. ഇതാണേറ്റവൂം നല്ലത്. ആഴ്ചയിൽ5 ദിവസമെങ്കിലും ദിവസം 45 മിനിട്ടു വീതം നല്ലവേഗതയിൽ നടക്കണം. വിയർത്താൽ പോര. ഹൃദയമിടിപ്പ് നമുക്കു തന്നെ തോന്നണം. അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണപോലെ സംസാരക്കാനാവാതെ വാചകങ്ങൾ മുറിഞ്ഞു പോകുന്നതായി തോന്നണം.

നടത്തം പതുക്കെ(warm up) ആരംഭിക്കുകയും പിന്നെ വേഗത കൂട്ടുകയും ഒടുവിൽ വേഗത കുറയ്ക്കുകയും (cool off) അവസാനം കുറച്ചുനേരം വിശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുക. ഇതായിരിക്കണം രീതി. വലിയ ആവേശംകാണിച്ചു നടുവേദനയും മറ്റും വരുത്തിവയ്കരുത്.

യോഗയും പ്രമേഹികൾക്കു നല്ലതാണ്. വൃായാമം ചെയ്യുമ്പൊൾ ശരീരത്തിന്റെ ഊർജ്ജ ഉപയോഗം കൂടുന്നു. അത് ശരീരത്തിലെ ഗ്ലൂക്കോസിൽ നിന്നും കൊഴുപ്പിൽ നിന്നുമൊക്കെയാണ് എടുക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ശരീരഭാരം കുറയും.

വൃായാമം ആരംഭിക്കുന്നതിന് ഡോക്ടറുടെ അഭിപ്രായം തേടണം. ആരോഗൃ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചുവേണം പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ. ഇറുകിയ വസ്ത്രങ്ങൾ പാടില്ല.പാദരക്ഷകൾ ഉപയോഗിക്കണം. ധാരാളം വെള്ളം കുടിക്കണം.ജീവിത ശൈലിയായി വൃായാമത്തെ രൂപപ്പെടുത്തിയാൽ മതി.

"വളരുന്നു, വരുന്നു വ്യവസ്ഥകളും ജീവിതവും എന്ന സങ്കീർണതകളിലൂടെ പ്രമേഹം."
Image